ทักทายกันหน่อย

สวัสดีค่ะ สำหรับท่านที่หลงเข้ามาในบล็อคนี้ ^_^
ยินดีต้อนรับทุกคนจ๊า ฝางทริปบล็อคจัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับ อ.ฝาง โดยหวังเล็กๆ ว่าคงจะเป็นประโยชน์กับใครสักคนที่จะเดินทางเข้ามาที่นี่ บทความและภาพถ่ายทั้งหมด แม้จะไม่ค่อยสวยแต่ก็หวงนะจ๊ะ ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือดัดแปลง หากต้องการเผยแพร่ รบกวนให้เครดิตบล็อคด้วยนะจ๊ะ

ถนนขึ้น ดอยอ่างขาง

ถนนขึ้นดอยอ่างขาง

   ขึ้นทาง อ.ฝาง  ทางเข้าวัดหาดสำราญ

ถนนลงดอยอ่างขาง  ทะลุปากทางวัดหาดสำราญ  ต.แม่ข่า อ.ฝาง


จุดอันตราย ถนนขึ้นดอยอ่างขาง  ขาลงถนน ทางไปหมูบ้านนอแล ดอยอ่างขาง

ข้อมูลทั่วไป อ.ฝาง

อำเภอฝาง  Amphoe Fang

                   อยู่ในเขตการปกครอง ของ จ.เชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ประชากรมีทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อ.ฝาง เป็นอำเภอศูนย์กลางความเจริญในเขตเชียงใหม่ตอนบน มีอำเภอบริวารคือ อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ มีประชากรหนาแน่น เป็นอำเภอที่มีศักยภาพในการรองรับความเจริญจากตัวเมืองเชียงใหม่ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถเดินทางไป จ.เชียงรายได้อย่างสะดวกหลายช่องทาง ทำให้ อ.ฝาง จะได้รับความเจริญจากจังหวัดเชียงรายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต้-อินโดจีนในอนาคต
                   ในปี พ.ศ. 2552-2553 อำเภอฝาง ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็น จังหวัดฝาง โดยการรวมเอาอำเภอใกล้เคียงเข้าด้วยกันแต่ไม่ผ่านการพิจารณา
คำขวัญ 
                   "เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อน-เย็นลือเลื่อง เมืองเกษตรกรรม แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิบ"
ที่ตั้งและอาณาเขต 
                    อำเภอฝางตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด รหัสทางภูมิศาสตร์  5009  รหัสไปรษณีย์  50110
ข้อมูลสถิติ 
  พื้นที่888.164 ตร.กม.   ประชากร  111,562 คน (พ.ศ. 2552)  ความหนาแน่น  125.6 คน/ตร.กม.

ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ  ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
พิกัด19°55′8″N, 99°12′49″E 
หมายเลขโทรศัพท์0 5345 1155  หมายเลขโทรสาร  0 5345 2015 ต่อ 21, 24
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) และ อ.แม่อาย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแม่อาย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.แม่สรวย (จ.เชียงราย) และอ.ไชยปราการ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า)
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอฝางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 128 หมู่บ้าน ได้แก่
1.เวียง(Wiang)19 หมู่บ้าน5.สันทราย(San Sai)17 หมู่บ้าน
2.ม่อนปิ่น(Mon Pin)22 หมู่บ้าน6.แม่คะ(Mae Kha)15 หมู่บ้าน
3.แม่งอน(Mae Ngon)18 หมู่บ้าน7.แม่ข่า(Mae Kha)13 หมู่บ้าน
4.แม่สูน(Mae Sun)17 หมู่บ้าน8.โป่งน้ำร้อน(Pong Nam Ron)  7 หมู่บ้าน

 การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อำเภอฝางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่
 • เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่ข่า
 • เทศบาลตำบลเวียงฝาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเวียงฝาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่งอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สูนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่คะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ข่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อนทั้งตำบล
 สภาพภูมิอากาศ

 มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศา มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10-19 องศา ส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 39 องศา
 
สถานศึกษาในอำเภอฝาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตฝาง
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนรังษีวิทยา
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
โรงเรียนสายอักษร
โรงเรียนธนาเทคโนโลยีเชียงใหม่
 ห้างสรรพสินค้า
เทสโก้โลตัส ฝาง  และ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 4 แห่ง
ธนาคาร
มี 9 ธนาคาร และอีก 1 สาขาย่อย ได้แก่

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ มี 2 สาขาคือ สาขาฝาง และ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสฝาง
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

  อำเภอฝาง  ถือว่าเป็นอำเภอที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย เช่น ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก โป่งน้ำร้อน เป็นต้น อำเภอฝางยังเป็นอำเภอที่ปลูกส้มมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และยังเป็นต้นกำเนิดของ ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มพันธุ์ใหม่ที่มีรสชาติดี จนทำให้ส้มกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอำเภอฝาง และสวนส้มยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อำเภอฝางยังเป็นแหล่งที่ค้นพบบ่อน้ำมันดิบแห่งแรกของประเทศไทย มีการขุดเจาะน้ำมันขึ้นมาใช้เป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ มีการสร้างโรงกลั่นน้ำมัน และพิพิธภัณฑ์ปิโตรเลียม ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียมและพลังงานอื่น ๆ ของกรมการพลังงานทหาร ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อำเภอฝาง ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • น้ำมันดิบ ปิโตรเลียม มีการสำรวจขุดเจาะและเก็บกลั่นน้ำมันได้วันละ 1,200 บาเรล โดย กรมการพลังงานทหารกระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คะ สำหรับแหล่งน้ำมันที่ขุดได้อยู่ในเขต ตำบลสันทราย ตำบลแม่สูน และตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
 • ป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ดอยผ้าห่มปก ป่าสงวนแห่งชาติแม่หลักหมื่น และป่าสงวนแห่งชาติแม่สูน ประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ซึ่งมีพันธุ์ไม้ต่างๆที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ลำดวนดง ประดู่ ทะโล้ จำปีป่า ฯลฯ
 • บ่อน้ำพุร้อนฝาง ตั้งอยู่ ณ ตำบลโป่งน้ำร้อน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่น่าท่องเที่ยวได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ
 • น้ำรู แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ตำบลม่อนปิ่น ต้นน้ำเกิดจากธารน้ำที่ดอยอ่างขาง เป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
 • น้ำตกโป่งน้ำดัง ต.แม่สูน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโป่งน้ำดัง มีธารน้ำที่สวยงามมาก
 • อุทยานแห่งชาติแม่เผอะ ห้วยรักษาต้นน้ำดอยอ่างขาง มีพรรณไม้หลากหลายเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยาเป็นอย่างมาก ป่าไม้มีความสมบูรณ์สูง
การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

 • ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ส้มสายน้ำผึ้ง ลิ้นจี่ หอมหัวใหญ่ ข้าว บ๊วย ท้อ สาลี่ องุ่น สตรอเบอรี่  ฯลฯ


 • ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ - แม่น้ำฝาง - ห้วยแม่ใจ - ลำน้ำแม่มาว - ลำน้ำแม่เผอะ - เขื่อนแม่มาว - เขื่อนบ้านห้วยบอน - ห้วยแม่งอน ฯ • ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย

  เส้นทาง เชียงใหม่ - ฝาง

  เส้นทางเชียงใหม่ - อ.ฝาง


  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 หรือ ถนนโชตนา เรียกโดยทั่วไปว่า ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง
                           เป็นทางหลวงแผ่นดินสายเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านอ.สันทราย อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.เชียงดาว แล้วเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย ตัดเข้าอำเภอไชยปราการ สิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองฝาง อ.ฝาง
                            หลายๆ คนสงสัยว่าถนนสายนี้เป็นอย่างไร ช่วง อ.แม่แตง - อ.เชียงดาว ยังมีการก่อสร้างถนนเป็นบางช่วง โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่  ตัวอย่างถนนสายนี้ พบโดยบังเอิญ จาก Youtube  เป็นของคุณ   หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักเดินทางไม่มากก็น้อย  


   คำเตือน >>> ใครเมารถ ทานยาแก้เมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะ ^^


  ช่วงแรก  เส้นทาง เชียงใหม่ - อ.เชียงดาว  
  ช่วงที่ 2   เส้นทาง  อ.เชียงดาว(เลี่ยงเมือง) -  อ.ฝาง  

  ป้ายกำกับ

  เที่ยวฝาง ที่พัก อ.ฝาง สถานที่ท่องเที่ยว อ.ฝาง โรงแรม อ.ฝาง อ.ฝาง สถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่อาย เที่ยวแม่อาย ข้อมูล อ.ฝาง งานราชพฤกษ์ ดอยอ่างขาง ดอยอ่างขาง.ถนนขึ้นดอยอ่างขาง พระนางสามผิว พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) พืชสวนโลก2554 อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก 0เดินขึ้นดอยสุเทพ $วันวิสาขบูชา 2554 Chiang Mai Jazz In The City Fetival 2012 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระเหรี่ยงคอยาว กษรินคอร์ท กาชาดฝาง กาดเมืองผี กาดเมืองผี ไชยปราการ การเดินทาง กำหนดการงานสงกรานต์เชียงใหม่ ขอเชิญ งานของขวัญ ของที่ระลึก งานยี่เป็งเชียงใหม่ ดวงประทีปพราวนภา ถนน เชียงใหม่ - ฝาง ถนนคนเดิน อ.ฝาง ถ้ำห้วยบอน ทอผ้าบ้านใหม่หมอกจ๋าม ทิวลิปดอยผาแดง ท่าเรือบ้านท่าตอน นั่งเรือแม่น้ำกก น้ำตกปู่หมื่น น้ำท่วมฝาง น้ำพุร้อน อ.ฝาง บริจาคโลหิต บ้านดินรีสอร์ท บ้านเมืองเหนือรีสอร์ท บ้านใหม่พัฒนา(นานาเผ่า) บ้านใหม่หมอกจ๋าม บ้านไม้หอมฮิโนกิ ประวัติ อ.ฝาง ประวัติ อ.แม่อาย ประวัติพระเจ้าพรหมมหาราช ปรีญาแมนชั่น ปะด่อง พระธาตุสบฝาง พลุนานาชาติ พลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ภูแสนดาว มหกรรมบอลลูนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ มหกรรมอาหารเวียงฝาง อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ร่มบ่อสร้าง ลอยกระทง ลอยกระทง54 ลอยกระทงเชียงใหม่ ลาหู่ วัด อ.ฝาง วัดจองตก วัดจองออก วัดต้นรุง วัดพระธาตุสบฝาง วัดหมอกจ๋าม วัดเจดีย์งาม วัดใหม่หมอกจ๋าม วันวิสาขบูชา สภากาชาด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม สวนพฤกษศาสตร์แม่ริม สวนส้มธนาธร หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน หมายเลขโทรศัพท์ อ.ไชยปราการ อนุสาวรีย์ พระเจ้าฝาง-พระนางสามผิว อุทยานดอยฟ้าห่มปก เจ้าแม่มะลิกา เชิญร่วมบริจาคโลหิต เดินขึ้นดอยสุเทพ เทศกาลกินเจ อ.ฝาง เทศกาลดอกไม้บาน เทศกาลบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 29 เที่ยวท่าตอน เมืองคอนวิลล่า เวียงแก้วรีสอร์ท เฮือนแสนฝาง แผนที่ ต.ท่าตอน แมนชั่นฝางวิลล่า โรงพยาบาล โรงเตี้ยมถ้ำง้อบ โรงแรมบ้านฝาง โรงแรมบ้านสบาย ไม้หอมฮิโนกิ

  ค้นหาบล็อกนี้